Ярлыки

вторник, 23 февраля 2016 г.

Поняття файлу та каталогу у Windows 8 клас

Тема: „Поняття файлу та каталогу у Windows
 
&    Файл – впорядкована сукупність даних на зовнішньому носієві, що має ім’я та яку операційна система опрацьовує як єдине ціле.
У вигляді файлів зберігаються  тексти, малюнки, звуки, відео, програми… Ім’я складається з двох частин: основного імені і розширення. Ім’я (не повинна перевищувати 256 символів)  може складатися з великих та маленьких українських, російських та латинських букв, цифр і деяких інших символів, крім / \ : * ? « < >.
         Розширення складається з трьох іноді чотирьох символів і вказує на вміст файлу.
Стандартні розширення.

Com, EXE
Готові до виконання програми
Bat
Командні  (Batch) файли
DOC, RTF,TXT
Текстові файли Microsoft Word
JPG, BMP, CDR
Графічні
MPЗ, WAV,WMA
Звукові
AVI, WMV,MPEG
Файли відео роликів
HLP
Файл довідки
HTML
Файл веб-сторінки

         Дії з файлами: створення, знищення, перегляд, редагування, перенос, копіювання, друкування на принтері, створення архіву, перейменування, розбиття на частини, з’єднання. Атрибути файлів: тільки для читання, схований, системний, архівний.
         Файли, що об’єднанні по якомусь критерію (за змістом, за призначенням) зберігають в одному каталозі (папці).
Каталог – спеціальне місце на диску, в якому зберігаються імена файлів та інформація про них.
        
В різних каталогах файли можуть мати однакові імена, але в одному каталозі імена файлів повинні відрізнятися.

Створення папок і ярликів

         Папку можна створити:
                   - на робочому столі;
                   - на дискеті або магнітооптичному диску;
                   - на жорсткому диску;
                   - в середині  будь якої папки тощо.
          На компакт-диску створити папку неможливо.
Щоб створити власну папку:
         - відкрити вікно «Мой компьютер»;
         - у вікні двічі клацнути на піктограмі диску;  
         - на вільному місці вікна клацнути правою кнопкою миші; відкриється контекстне меню;
- меню і підменю зникнуть, у  вікні диску з’явиться типова піктограма папки, під нею прямокутник для запису назви; 
- надрукувати ім’я папки і натиснути клавішу вводу;
- закрити вікно диску.
Процедуру пошуку папки і її відкриття можна доручити операційній системі, для чого необхідно створити  ярлик:
- відкрити вікно «Мой компьютер» і вікно диску, на якому знаходиться власна папка; 
- встановити курсор миші на піктограмі  папки і клацнути  правою кнопкою миші;
- контекстному меню  клацнути на команді ярлика  «Создать ярлык»;
- при бажанні у напис під піктограмою будь якого ярлика внести зміни і натиснути клавішу вводу;
- перетягти ярлик на робочий стіл утримуючи ліву кнопку миші;
- закрити вікно диску.
         Щоб відредагувати назву ярлика, треба клацнути на прямокутнику під піктограмою.

Створення текстового документу (файлу).

         - на вільному місці викликати контекстне меню;
         - команду  «Создать»;
         - команду  «Текстовий файл»;
         - запропоновану назву «текстовий документ. txt» можна змінити;
         - щоб набрати текстовий документ, треба на його піктограмі двічі клацнути, з’явиться вікно редактору WordPad (блокнот).
         Файли текстового редактору можуть зберігатися як текстові документи, файли RTF, текстові документи MS-DOS або в Юнікоді. Ці формати забезпечують велику гнучкість при роботі з іншими програмами. Документи, які вміщують декілька мов, повинні зберігатися у форматі RTF.

:   Практичне завдання:

1.     Відкрити вікно „Мой компьютер”.
2.     Відкрити вікно диску, де буде знаходитись власна папка.
3.     Створити власну папку з власним прізвищем у назві.
4.     Створити ярлик власної папки, відредагувати його назву, змінивши на нову.
5.     Перетягти створений ярлик на робочий стіл Windows.
6.     Закрити вікно диску.
7.     Користуючись контекстним меню, подивитися властивості нового ярлика.
8.     Відкрити власну папку за допомогою нового ярлика.
9.     Закрити власну папку.
10.            Створити текстовий файл „Заява прийому до 10-го класу” у власній папці.
11.            Перейменувати текстовий файл на „Заява1 прийому до 10-го класу".
12.           Створити ярлик файлу в папці «Документи».
13.           Після перевірки вчителем все створене вами вилучити.

?     Питання для самоконтролю:
1.     Що називається файлом?
2.     Розповісти про ім’я файлу.
3.     Навести приклади стандартних розмірів файлу.
4.     Назвати дії з файлами та його атрибути.
5.     Що називається каталогом? Навести свою структуру каталогів.
6.     Як створити власну папку?
7.     Як створити ярлик для папки і для чого він створюється?

8.     Як створити текстовий документ?

четверг, 18 февраля 2016 г.

7 клас Уведення даних до комірок: текст, число.


Тема. Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок. Практична робота 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора.
Мета:
навчальна: сформувати поняття: формат комірки, автоформат, умовне форматування; формувати вміння: працювати з табличним процесором, виділяти діапазони комірок, форматувати дані, комірки, використовувати автоформат та умовне форматування;
розвивальна: розвивати вміння і навички застосовувати набуті знання на практиці;;
виховна: виховувати старанність, наполегливість.
Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.
Хід уроку
I. Організаційний момент.
Перевірка кількості присутніх, та готовності класу і учнів до уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Комп'ютерне тестування
Використовується програма TestW2 або інша. Тести готуються заздалегідь.
1. Яке основне призначення електронних таблиць?
А) Введення текстової інформації;
Б) автоматизація обчислень;
В) створення рисунків;
Г) подання числової інформації в графічному вигляді;
Д) пошук інформації.
2. Із яких елементів складається електронна таблиця?
A) Комірок; Б) діаграм; B) таблиць; Г) файлів; Д) аркушів.
3. Яким чином позначаються рядки і стовпи електронної таблиці?
А) Рядки — арабськими числами, стовпці — латинськими літерами;
Б) стовпці — латинськими літерами, рядки — арабськими числами;
В) рядки — римськими числами, стовпці — латинськими літерами;
Г) стовпці — російськими літерами, рядки — арабськими числами ;
Д) рядки — арабськими числами, стовпці — римськими числами.
4. Скільки робочих аркушів може мати робоча книга?
A) До 256 аркушів; Б) до 30аркушів; B) до 10 аркушів; Г) до 1000 аркушів; Д) до 12 аркушів.
5. Яке ім'я має комірка, що знаходиться на перетині стовпця AZ і рядка 123?
A) AZ123; Б) 123AZ; B) AZ123; Г) 123AZ; Д) AZ1281.
6. Що може розміщуватись у комірці електронної таблиці;
А) Слово або речення; Б) число або формула; В) рисунок; Г) робоча книга; Д) робочий аркуш.
7. Якими способами можна завантажити програму Microsoft Excel?
A) На Робочому столі двічі клацнути на піктограмі Microsoft Excel;
Б) На піктограмі документа, створеного програмою Microsoft Excel;
B) Пуск Усі програми Microsoft Excel:
Г) Пуск Усі програми Office→Microsoft Excel
Д) Пуск Усі програми Microsoft Office Excel.
 8. З чого складається робоче поле програми Excel
А) Рядок заголовка, рядок меню, панель інструментів...
Б) Рядок меню, панелі Інструментів, назва комірки...
B) Панель інструментів, назва комірки, рядок формул...
Г) Робоча книга, рядок меню, панель Інструментів...
Д) Рядок меню, панель інструментів, адреси...
 9. Що необхідно зробити після введення даних у комірку?
A) Натиснути клавішу Tab, щоб перейти в комірку праворуч;
Б) натиснути клавішу Enter, щоб перейти в нижню комірку;
B) натиснути клавішу Enter, щоб перейти в комірку праворуч;
Г) натиснути клавішу Tab, щоб перейти в нижню комірку;
Д) натиснути Ctrl + Enter, щоб залишитися на місці.
 10. У чому полягає операція автозаміни?
A) Заміна одного текстового фрагмента на інший;
Б) заміни скорочення на повну назву;
B) об'єднання тексту з різних комірок;
Г) дописування введеного тексту із попередніх комірок;
Д) зміна розмірів комірок.

11. Що відбувається під час копіювання вмісту комірки?
A) вміст комірки на новому місці з'являється, а на старому зникає;
B) вміст комірки на новому місці з'являється, а на старому залишається;
В) вміст комірки на новому місці з'являється, а інші комірки розсуваються;
Г) вміст комірки на новому місці з’являється, а інші комірки зсуваються;
Д) вміст комірки очищається, інші комірки залишаються.
 12.У чому суть операції переміщення?
А) Вміст комірки на новому місці з'являється, а на старому зникає;
Б) вміст комірки на новому місці з'являється, а на старому залишається;
В) вміст комірки на новому місці з'являється, а інші комірки розсуваються;
г) вміст комірки на новому місці з'являється, а інші комірки зсуваються;
Д) вміст комірки очищається, інші комірки залишаються.
 13. Які операції можна виконувати над вмістом комірки?
А) Переміщення, копіювання, вставка, додавання...
Б) Копіювання, вставка, додавання, вилучення, очистка...
В) Вставка, додавання, вилучення, очистка, відновлення...
Г) Правка, додавання, вилучення, очистка, відновлення...
Д) Переміщення, копіювання, вставка...
 14. Як викликати створений документ, якщо Excel вже завантажено?
A) у меню Файл клацнути на потрібній назві;
Б) на панелі інструментів виконати команду Відкрити...
B) в меню Файл виконати команду Відкрити... я меню Файл виконати команду Створити
Д) на панелі інструментів виконати команду Створити...
 15. Щоб додати рядок в електронну таблицю, необхідно виконати дії...
А) Формат Вставка;
Б) Вставка Рядки;
В) Вставка Копіювати Вставити рядки;
Г) Вставити рядки.
 16. Для виділення комірки необхідно...
A) перейти на комірку клавішами переміщення курсору;
Б) клацнути на комірці;
B) двічі клацнути на комірці;
Г) натиснути клавішу F2.

17. Для виділення несуміжних блоків комірок необхідно...
A) натиснути клавішу F2;
Б) виділити перший блок і за натиснутої клавіші Shift — другий блок;
B) виділити перший блок і за натиснутої клавіші Ctrl — другий блок;
Г) натиснути комбінацію клавіш Ctrl + F2.
 18)Для редагування вмісту комірки можна використати...
A) клавішу F2;
Б) комбінацію клавіш Ctrl + F2:
B) подвійне клацання па комірці;
Г) рядок формул.

IІІ. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності.
ІV. Сприйняття і усвідомлення нового матеріалу.
1. Введення даних в ЕТ.
Дані в ЕТ бувають різних типів, наприклад: число, текст, формула.
Вводити дані можна безпосередньо до комірки, а можна і в рядок формул. Дані вводяться в основному з клавіатури або з використанням інших методів (копіювання, перетягування, автозаповнення і т. д.)
Для введення даних в комірку ЕТ слід:
-         виділити комірку
-         ввести дані
-         зафіксувати введення, натиснувши клавішу Enter.
Процес редагування (зміна даних у комірках) дуже простий. Наприклад, один з прийомів:
-         активізуйте комірку
-         виконайте подвійне клацання по комірці або натисніть F2 (з’явиться курсор)
Для редагування у рядку формул :
-         активізуйте потрібну комірку
-         клацніть у рядку формул і змініть дані.

Істотно спростити введення даних до ЕТ можна за допомогою авто заповнення, що забезпечує заповнення комірок даними з визначених послідовностей, передбачених в Excel.

2. Переміщення і копіювання даних.
Операції переміщення і копіювання даних можуть здійснюватися в Excel за допомогою двох стандартних засобів  - це Drag and Drop і буфер обміну. Крім того, для копіювання в Excel передбачений спеціальний засіб – маркер заповнення.
v Drag and Drop – це найпоширеніший спосіб переміщення і копіювання даних
-         виділити первинний діапазон комірок
-         навести покажчик миші на жирну рамку межі діапазону
-         натиснути ліву кнопку миші для переміщення (ліву кнопку миші і Ctrl для копіювання)
v Буфер обміну (розповідь дітей)
v Маркер заповнення
-         виділити первинну комірку
-         навести покажчик миші на маркер заповнення
-         перетягнути маркер заповнення до цільових комірок і відпустити кнопку миші.

3. Форматування.
Форматування – це зміна зовнішнього вигляду об’єкту (комірки) без зміни його інформаційного наповнення (даних)
Під форматом комірок у Excel розуміється дуже великий набір параметрів. Перші параметри задають спосіб відображення змісту комірки (шрифт, зображення тексту, колір літер, вирівнювання в комірці і т. д.). Інші параметри визначають формат самої комірки (розмір, заливання комірки, обрамлення і т. д.). До параметрів форматування в Excel належить також формат даних.
Розглянемо коротко основні формати даних передбачені в Excel.
Переглянемо список цих форматів, обравши команду Формат – Комірки. У відповіді з’явиться діалог Формат Комірки, у якому буде розкрита за замовчуванням вкладка Число.
Коли ви вводите дані до комірки, за замовчуванням використовується загальний числовий формат. У цьому форматі можна вводити ціле число, десяткові дроби, а також число в експоненціальній формі (використовується для скорочення запису у разі великої кількості розрядів).

V. Формування практичних умінь і навичок.
Практична робота 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора
1.     З дозволу вчителя ввімкніть комп’ютер. Завантажте табличний процесор Microsoft Excel.
2.     Побудуйте таблицю «Товарний чек» за поданим зразком:

Усі необхідні інструменти форматування містяться на панелі Форматування.
3.     Скопіюйте утворену таблицю та перенесіть її на Лист 2.
4.     Внесіть до створеної таблиці на Листі 2 такі зміни: замість 300 гр. масла покупець придбав 400, хліб подешевшав на 25 копійок, молока в магазині не було.
5.     Накресліть лінії таблиці. Оформіть дані таблиці на свій смак.
6.     Застосуйте до таблиці на Листі 1 один із стандартних стилів автоформату. Порівняйте обидві таблиці.
7.     Збережіть файл табличних даних у своїй папці під іменем Практична_робота_7_ Прізвище (Excel).


VІ. Узагальнення вивченого матеріалу .
ü За допомогою яких клавіш можна редагувати дані в таблиці?
ü За допомогою чого можна вставляти дані в комірки формули?
ü Як можна змінити Параметри таблиці (ширину, висоту стовпців і рядків)?
ü За допомогою яких команд можна змінювати кількість стовпців, рядок, комірок таблиці?
ü Як можна видалити за один раз цілий стовпець або рядок?
ü Як можна знищити за один раз цілу таблицю?
ü  
VIІ. Підбиття підсумків роботи
За необхідності обговорюються проблеми та помилки, що виникли під час роботи.

VIІІ. Домашнє завдання

7 клас Адресація в середовищі табличного процесора.

Тема. Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони. Типи даних: число, текст, формула.
Мета:
навчальна: сформувати навички обчислювати за допомогою формул у середовищі табличного процесора; сформувати поняття абсолютного, відносного та мішаного посилань на діапазони комірок;
розвивальна: розвивати знання учнів в області інформаційних технологій;
виховна: показати важливість знань і умінь у сфері інформаційних комп'ютерних технологій, а саме технологій опрацювання текстових даних.
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
I. Організаційний момент.
Перевірка кількості присутніх, та готовності класу і учнів до уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Фронтальне опитування
1.                 За допомогою яких клавіш можна редагувати дані в таблиці?
2.                 Яким чином можна вставляти дані в комірки формули?
3.                 Як можна змінити параметри таблиці (ширину, висоту стовпців та рядків)?
4.                 За допомогою яких команд можна змінювати кількість стовпців, рядків, комірок таблиці?
5.                 Як можна видалити за один раз цілий стовпець або рядок?
6.                 Як можна видалити аркуш?
7.                 Що таке умовне форматування? Які існують його види?
III.    Пояснення нового матеріалу.
Табличні процесори включають багато зручних і простих можливостей по оформленню даних: виділення кольором фону і символів, використання різних шрифтів. Все це робить дані в електронній таблиці зручними для сприйняття і розуміння користувачем.
Типи даних
Електронні таблиці дають змогу працювати з трьома основними типами даних:
• число
• текст
• формула.
Числа в електронних таблицях Excel можуть бути записані в звичайному числовому або експоненціальному форматі, наприклад: 195,2 або 1,952Е + 02. За умовчанням числа вирівнюються в осередку по правому краю. Це пояснюється тим, що при розміщенні чисел один під одним (у стовпці таблиці) зручно мати вирівнювання по розрядах (одиниці під одиницями, десятки під десятками і т. д.).
Текстом в електронних таблицях Excel є послідовність символів, що складається з букв, цифр і пропусків, наприклад запис «32 Мбайт» є текстовими. За умовчанням текст вирівнюється в осередку по лівому краю. Це пояснюється традиційним способом листа (зліва направо).
Формула повинна починатися із знаку рівності і може включати числа, імена осередків, функції (Математичні, Статистичні, Фінансові, Дата і час і т. д.) і знаки математичних операцій. Наприклад, формула «=А1+В2» забезпечує складання чисел, що зберігаються в осередках A1 і В2, а формула «=А1*5» — множення числа, що зберігається в осередку A1 на 5. При введенні формули в осередку відображається не сама формула, а результат обчислень за цією формулою. При зміні початкових значень, що входять у формулу, результат перераховується негайно. Результат і аргументи використовуваних функцій знаходяться в елементах електронної таблиці. Табличний процесор володіє гнучким механізмом завдання і редагування значень елементів електронної таблиці, а також допускає створення власних програм по обробці даних. Функції виконуються не тільки над значеннями конкретних осередків, але і над набором осередків із заданого діапазону. Кожен осередок має свою назву, складену з назви стовпця і рядка, а діапазон задається назвами лівою верхньою і правою нижньою елементів таблиці.
Використання табличного процесора дозволяє не тільки визначити результат на основі початкових даних, але і знайти початкові значення, необхідні для отримання необхідного результату.
Абсолютні і відносні посилання
У формулах використовуються посилання на адреси осередків. Існують два основні типи посилань:
• відносні
• абсолютні.
Відмінності між ними виявляються при копіюванні формули з активного осередку в інший осередок.
Відносне посилання у формулі використовується для вказівки адреси осередку, що обчислюється щодо осередку, в якому знаходиться формула. При переміщенні або копіюванні формули з активного осередку відносні посилання автоматично оновлюються залежно від нового положення формули. Відносні посилання мають наступний вигляд: A1, B3.
Абсолютне посилання у формулі використовується для вказівки фіксованої адреси осередку. При переміщенні або копіюванні формули абсолютні посилання не змінюються. У абсолютних посиланнях перед незмінним значенням адреси осередку ставиться знак долара (наприклад $А$1).
Якщо символ долара стоїть перед буквою (наприклад: $А1), то координата стовпця абсолютна, а рядки — відносна. Якщо символ долара стоїть перед числом (наприклад, А$1), то, навпаки, координата стовпця відносна, а рядки — абсолютна. Такі посилання називаються змішаними.
Хай, наприклад, в осередку С1 записана формула =А$1+$В1, яка при копіюванні в осередок D2 набуває вигляду =В$1+$В2. Відносні посилання при копіюванні змінилися, а абсолютні — ні.
Іменування комірок
Всяка комірка в Microsoft Excel має свою адресу – номер стовпця, де вона знаходиться і номер рядка. Наприклад, комірка, що знаходиться на перетині рядка 8 і стовпця С має адресу С8. Адреси комірок також називають ще іменами комірок. Щоби уникнути плутанини, нижче, ми будемо називати адресами лише імена утворені в описаний вище спосіб.
Нехай в комірці А1 знаходиться ціна одного виробу, а в комірці А2 – закуплена кількість виробів. Щоби в комірці А3 підрахувати сумарні витрати на закупку, слід в цій комірці записати формулу =А1*А2. Якщо дивитись на саму формулу, то з неї безпосередньо не можна встановити, що за величини знаходяться в комірках А1 і А2. Якщо формула не така проста, а більш складна, то легко заплутатись. Тому, у ряді випадків, більш зручним є присвоєння коміркам імен. Імена комірок можна вибирати у відповідності зі змістом величин, що в них знаходяться. При записі формул використання імен надає формулам прозорості. Так, присвоївши в розглянутому вище випадку, комірці А1 ім’я Ціна, а комірці А2 – ім’я Кількість, можна записати формулу в комірці А3 як =Ціна*Кількість. В цьому випадку, ми уже з вигляду формули можемо сказати, які величини в неї входять.
Щоби присвоїти ім’я комірці, слід:
· виділити потрібну комірку, встановивши на неї вказівник миші і клацнувши лівою клавішею миші
· в поле Ім’я ввести нове ім’я комірки (мал. 5). На малюнку в полі Ім’я знаходиться адреса комірки, де знаходиться табличний курсор, – А1
· натиснути клавішу Enter.
Можна присвоїти комірці ім’я і у інший спосіб – використовуючи діалогове вікно Присвоїти ім’я. Для цього слід:
· помістити курсор у комірку, якій необхідно присвоїти ім’я
· з головного меню вибрати Вставка Þ Ім’я Þ Присвоїти. В результаті на екран виводиться діалогове вікно Присвоїти ім’я
· набрати нове ім’я в полі Ім’я, після чого клацнути на клавіші Добавити
· натиснути клавішу ОК.
Для зміни імені комірки, спочатку необхідно видалити старе ім’я комірки. Для цього потрібно:
· помістити курсор у комірку, ім’я якої потрібно змінити
· з головного меню слід вибрати Вставка Þ Ім’я Þ Присвоїти. В результаті на екран виводиться діалогове вікно Присвоїти ім’я
· клацнути мишею на імені, яке потрібно замінити, а потім на кнопці Видалити
· ввести нове ім’я в полі Ім’я, після чого клацнути на кнопці Добавити
· клацнути на кнопці ОК.
Питання для закріплення:
1. З якими основними типами даних дозволяють працювати електронні таблиці?
2. Як записуються числа в електронних таблицях Excel?
3. Що являє собою текст в електронних таблицях Excel?
4. Яка особливість формул в електронних таблицях Excel?
5. Які існують основні типи посилань? Чим вони відрізняються?
IV. Практична частина.
На комп'ютері учні самостійно вводять у відповідні комірки числа, текст, за допомогою формули виконують дії над комірками. Учні виконують завдання.
V. Виставлення оцінок з урахуванням всіх видів діяльності учнів на уроці.

VI. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання.

четверг, 11 февраля 2016 г.

Види вікон, структура вікна, правила роботи з вікнами. 8 клас

Тема: „Види вікон”

Що розуміють під вікном Windows?

&   Вікно – активна частина  екрану, що використовується для  демонстрації і обробки інформації.

Робота користувача у системі Windows – це робота з вікнами. У вікнах знаходиться вся потрібна інформація і є можливість „натисканням” відповідних кнопок давати команди на виконання. Щоб відкрити вікно, досить на його піктограмі двічі клацнути лівою кнопкою миші. Види вікон.

1.     Групові вікна – містять папки або файли, наприклад вікна «Мой  компьютер»,  «Панель управления».
2.     Вікна програм – для обробки інформації – Word, Paint, Excel…
3.     Вікна документів – існують в вікнах програм Word, Paint, Excel (файли, що зберігають інформацію).
4.     Діалогові вікна – дають можливість користувачу вибрати якісь установки за допомогою відповідних перемикачів: вкладка, прапорець, рядок вводу, випадаючий список, кнопки тощо.
5.     Інформаційні – містять повідомлення для користувача.

 На екрані вікно може бути як:
-         повноекранне;
-         нормальне (займає частину екрану);
-         мінімізоване (згорнуте на панель задач).

Структура вікна.

         Всі види вікон мають майже однакову структуру:
1.     Заголовок вікна: містить назву програми, назву документу, кнопки керування вікном, системне меню.
2.     Рядок меню – команди обробки інформації і керування програмою.
3.     Панель інструментів – кнопки, які дублюють деякі команди меню.
4.     Смуги прокручування – вертикальна і горизонтальна.
5.     Статусний рядок – довідка або поточна інформація.
6.     Робоча зона.
         Windows дозволяє працювати з декількома вікнами одночасно, з декількома програмами в різних вікнах, наприклад: друк тексту (Word), програвач музики, гра „Пасьянс”.

Впорядкування вікон.
Викликати контекстне меню панелі задач
-         каскадом;
-         згори вниз;
-         зліва направо;
-         згорнути все.
Закриття вікон.
- Alt + F4;
- « Файл – Выход»;
- Кнопка системного меню;
- Системне меню команда «Закрыть»;
- Ctrl + W.

:   Практичне завдання.
1.     Відкрийте вікно папки “Мой компьютер”. Який тип цього вікна? Які стандартні елементи структури вікна має саме це вікно? Пояснити його вміст.
2.     Згорнути вікно на панель задач.
3.     Розгорнути вікно.
4.     Розгорнути вікно на весь екран.
5.     Мінімізувати вікно, розгорнути і надати вікну нормального розміру.
6.     Перемістити вікно по екрану.
7.     Змінити розмір вікна.
8.     Відкрити вікна „Корзина” та „Мої документи”.
9.     Впорядкувати вікна каскадом, згори вниз, зліва направо.
10.Згорнути всі вікна, розгорнути.
11.Закрити вікна різними способами.
12.Відкрийте вікно програми «MS-Word». Який тип цього вікна? Які стандартні елементи структури вікна має саме це вікно? Які команди містить головне меню цього вікна.
13.У вікні програми «MS-Word» відкрийте декілька вікон документів. В розділі головного меню «Окно» можна побачити список назв всіх відкритих вікон. Виберіть команду «Упорядочить все». Що сталося на екрані? Закрийте всі вікна документів крім першого. Перше вікно розгорніть на весь екран.
14.У меню «Файл» програми «MS-Word» виберіть команду «Параметри сторінки». Який тип вікна, що з’явилось на екрані? Які види перемикачів містить це вікно? Закрийте вікно «Параметри сторінки».
15.В меню «Сервіс»  програми «MS-Word» виберіть команду «Параметри». Який тип вікна, що з’явилось на екрані? Які види перемикачів містить це вікно? Закрити всі вікна.?     Питання для самоконтролю:
1.     Що називають вікном Windows?
2.     Які види вікон ви знаєте?
3.     В якому вигляді вікно може бути на екрані?
4.     З яких стандартних елементів складається вікно?
5.     Які команди існують для впорядкування вікон?
6.     Назвіть способи закриття вікна.

понедельник, 8 февраля 2016 г.

Практична робота 8 клас

Практичне завдання:

1.     У Windows виконайте відповідну команду з меню «Пуск – Стандартные -Командная строка».
2.     Очистіть екран (cls)
3.     Виведіть на екран поточний час (time)
4.     З дозволу викладача введіть уточнений поточний час.
5.     Виведіть на екран системну дату (date)
6.     Введіть точну дату.
7.     Перейдіть на робочий диск. (D:)
8.     Перегляньте зміст кореневого каталога.
9.     Створіть каталог Class з підкаталогами Group1 та Group2.
10.                       В підкаталог Group1 скопіюйте з диску D будь-який текстовий файл, наприклад:
D:\ Class\ Group1>copy d:\Документи\Вхідна документація\Заявка1.doc Занотуйте у звіт як ви скопіювали файл.
11.                        Увійдіть у каталог Class та перегляньте вміст (Dir), перегляньте вміст підкаталога Group1.
12.                       Як відрізнити інформацію про файл від інформації про каталог? (занотуйте у звіт)
13.                       Перейменуйте скопійований файл на myname.txt:
Ren старе ім’я файлу  нове ім’я файлу  (занотуйте у звіт).
14.                        У звіті накресліть створену вами структуру каталогів.

15.                        Після перевірки практичної роботи вчителем вилучіть створену вами структуру каталогів.

Поняття файлу та каталогу у Windows 8 клас

Тема: „Поняття файлу та каталогу у Windows ”   &     Файл – впорядкована сукупність даних на зовнішньому носієві, що має ім’я та я...